ליגות עצמאיות

ליגות עצמאיות מנוהלות באופן אוטונומי תחת המיטריה המקצועית של איגוד הכדורשת, ומהוות חלק בלתי נפרד ואף משמעותי בהוויית איגוד הכדורשת.

הליגות העצמאיות נמצאות בקשר ישיר עם איגוד הכדורשת, שחקניות הליגות הן חלק ממשפחת האיגוד ומשתתפות באירועי השיא שלו לרבות טורניר הכדורשת השנתי באילת, משחקי המכבייה וכן הפקות משותפות.

כל הליגות העצמאיות משחקות על פי חוקת הכדורשת הרשמית של איגוד הכדורשת.

 

בקטגורית הליגה העצמאית ניתן למנות 2 פורמטים שונים- ליגת אימהות וליגות אזוריות:

בליגת האמהות נמנות ליגת אשדוד מעל הרשת, וליגת הרעננט.

בליגות אזוריות אשכול הליגות באפק.

 

ליגת אימהות:

ליגת האימהות בכדורשת הוא מיזם עירוני פורץ דרך - שחקניות כדורשת מחולקות על פי בתי ספר של ילדיהן ומנהלות בניהול עצמי - ליגת בין הנבחרות. ליגת האמהות נעשית בשיתוף מחלקת הספורט ונתמכת על ידי הרשות המקומית.

פעילות ליגת האימהות לא מסתיימת במשחק הכדורשת והיא נפרשת גם למעורבות בקהילה, מיזמי התנדבות שונים, תרומה למפעלי הספורט של העיר/רשות, וכמובן פעילות במסגרת בית ספרית.

ליגות אזוריות:

ליגה עצמאית הפועלת במרכז גאוגרפי אחד אך משתפת קבוצות מכל הסביבה, כשפורמט המשחקים הוא כשל הליגות האזוריות של איגוד הכדורשת ועל פי חוקת האיגוד. הליגות יוזמות פעילויות ספורט שונות בנוסף לתפעול שוטף של המשחקים.