הנחיות להגשת תביעת ביטוח לאחר פציעה

הנחיות להגשת תביעת ביטוח 2017-18

קודם כל נאחל בריאות וחזרה מהירה לפעילות ספורטיבית בריאה ומהנה, ללא פציעות וללא תביעות.

רוב השחקניות חוזרות למגרש במהירות, אולם האמור להלן בא להבהיר מה יש לעשות במידה ומדובר חו"ח בפגיעה קשה יותר. להלן נוהל הודעה לחברת הביטוח במידה וקרתה פציעה עם נזק כמו אובדן כושר עבודה זמני (מעל 10 ימים ) ו/או הוצאות רפואיות (מעל 650 שח )  ו/או נזק של נכות צמיתה (בדרך כלל תביעה זו מועברת לאחר התגבשות התביעה). על מנת שלא לאבד זכויות, מומלץ להגיש הודעה אף במקרים בהם לא ידועה השפעת המקרה על השחקנית, ניתן תמיד לתקן המידע לאחר מכן.

לתשומת לבך כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח על פי פוליסה זאת היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח  .

יש להגיש למחלקת התביעות בחברת הראל את המסמכים הבאים:

 1. טופס הודעה על תאונות אישיות לספורטאים - הודעה על תאונה שיש בה אובדן כושר עבודה או הוצאות רפואיות. בעת מילוי הטופס תידרשי להשלים מספר פוליסה
 • תביעה על פוליסה לשנת 18 - 5021000366/17
 • תביעה על פוליסה לשנת 17 -  5021000366/16 
 • תביעה על פוליסה לשנת 16 - 5021000366/15 

 

חתימות נדרשות על הטופס:

 • א. ראש הקבוצה + האגודה/המועדון אליו את שייכת (במידה ושייכת – סעיף ו' בטופס )
 • ב. איגוד הכדורשת הישראלי -  לאחר חתימות ראש  הקבוצה  יש להפנות אותו למייל kadureshet.rishum@gmail.com

הטופס יוחזר אלייך למייל חתום בחותמת האיגוד וכן יצורף  מכתב אישור נוסף על  אישור תקופת היעדרותך מהאימונים והמשחקים  (סעיף 7 להלן )

 1. כל האישורים הרפואיים של הנפגע – לרבות סיכום מחלה מבית חולים / מיון אם קיים.
 2. אישור רופא מומחה.
 3. תעודת אי כושר עבודה וכד'
 4. קבלות מקוריות על תשלום עבור טיפול רפואי או טיפול שיניים
 5. צילום המחאה לצורך העברת תגמולי ביטוח לחשבון הבנק
 6. מכתב אישור איגוד הכדורשת על תקופת היעדרות בגינה נדרש פיצוי (יצורף לטופס הודעה על תאונה )
 7. אישור המעביד, שאינו איגוד הכדורשת, על תקופת ההיעדרות בגינה נדרש הפיצוי
 8. טופס חתום וויתור סודיות (הטופס הוא חלק מקובץ מסמכים להגשת תביעת ביטוח)
 9. את המסמכים יש לשלוח בדואר לפי הכתובת :

הראל חברה לביטוח

מחלקת תביעות (תאונות אישיות )

בית הראל

אבא הילל 3 ת.ד 1951

רמת גן 5211802

 

לנוחותך, מצורף בדף הבא מכתב מרכז שניתן לצרף עם המסמכים לחברת הביטוח

בהמשך - חברת הביטוח תבדוק את זכאותך ותהיה בקשר ישיר מולך .

 

לכבוד

הראל חברה לביטוח

מחלקת תביעות (תאונות אישיות )

בית הראל

אבא הילל 3 ת.ד 1951

רמת גן 5211802

 

 

איגוד הכדורשת הישראלי -  מספר פוליסה -___/ 5021000366   (יש להשלים את מספר הפוליסה בהתאם למספרה המצויין לבדף קודם, נכון למועד הפציעה )

 

שם ת.ז טלפון כתובת

 

להלן מסמכי הודעה על תאונה בענף הכדורשת  (סמני √ בריבוע המתאים )

 • טופס הודעה על תאונה חתום כנדרש
 • אישורים רפואיים
 • אישור רופא מומחה
 • תעודת אי כושר עבודה וכד'
 • קבלות מקוריות על תשלום עבור טיפול רפואי או טיפול שיניים
 • צילום המחאה לצורך העברת תגמולי ביטוח לחשבון הבנק
 • מכתב אישור איגוד הכדורשת הישראלי בגין תקופת היעדרות בגינה נדרש פיצוי
 • אישור מעביד על תקופת היעדרות בגינה נדרש הפיצוי
 • טופס ויתור סודיות חתום

 

בתודה

 

_ACK0031
שירותים בקליק
הרשמה
תשלומים
לוחות משחקים
יצירת קשר
סיירת כדורשת
אולמות משחק

השותפים שלנו